График


Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
07.00
Кардиология
07.00
11.00
Д-р: Георги Георгиев
Стая: 233

Урология
09.00
12.30
Д-р: Ангелина Ангелова
Стая: 24

Белодробни заболявания
11.00
15.30
Д-р: Гергана Атанасова
Стая: 23

Ортопедия и Травматология
12.00
17.00
Д-р: Диляна Иванова
Стая: 28
Кардиология
07.00
11.00
Д-р: Стефан Димиров
Стая: 233
Ортопедия и Травматология
07.00
09.00
Д-р: Биляна Хантова
Стая: 28

Урология
07.00
11.00
Д-р: Ангелина Ангелова
Стая: 24
Кардиология
07.00
12.00
Д-р: Георги Георгиев
Стая: 233

Белодробни заболявания
08.00
14.00
Д-р: Михаела Янева
Стая: 23

Ортопедия и Травматология
10.00
14.30
Д-р: Мартин Йорданов
Стая: 28
Кардиология
07.00
09.00
Д-р: Георги Георгиев
Стая: 233
Урология
07.00
10.00
Д-р: Красимир Танев
Стая: 24
08.00
09.00
10.00
Белодробни заболявания
10.00
13.00
Д-р:Михаела Янева
Стая: 23
11.00
Урология
11.00
12.45
Д-р:Ангелина Ангелова
Стая: 14

Ортопедия и Травматология
11.00
15.00
Д-р: Мартин Йорданов
Стая: 28

Белодробни заболявания
14.00
17.00
Д-р: Михаела Янева
Стая: 23
Белодробни заболявания
11.00
12.00
Д-р: Гергана Атанасова
Стая: 23
12.00
Белодробни заболявания
12.00
16.30
Д-р: Гергана Атанасова
Стая: 23
13.00
Кардиология
13.30
16.00
Д-р: Емилия Костадинова
Стая: 233
14.00
15.00
16.00

Понеделник

 • Кардиология
  07.00 - 11.00
 • Урология
  09.00 - 12.30
 • Белодробни заболявания
  11.00 - 15.30
 • Ортопедия и Травматология
  12.00 - 17.00

Вторник

 • Кардиология
  07.00 - 11.00
 • Урология
  11.00 - 12.45
 • Ортопедия и Травматология
  11.00 - 15.00
 • Белодробни заболявания
  14.00 - 17.00

Сряда

 • Ортопедия и Травматология
  07.00 - 09.00
 • Урология
  07.00 - 11.00
 • Белодробни заболявания
  11.00 - 12.00
 • Кардиология
  13.30 - 16.00

Четвъртък

 • Кардиология
  07.00 - 12.00
 • Белодробни заболявания
  08.00 - 14.00
 • Ортопедия и Травматология
  10.00 - 14.30

Петък

 • Кардиология
  07.00 - 09.00
 • Белодробни заболявания
  12.00 - 16.30

Събота

 • Урология
  07.00 - 10.00
 • Белодробни заболявания
  10.00 - 13.00
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
07.00
Кардиология
07.00
11.00
Д-р: Георги Георгиев
Стая: 233
Кардиология
07.00
11.00
Д-р: Стефан Димиров
Стая: 233
Кардиология
07.00
12.00
Д-р: Георги Георгиев
Стая: 233
Кардиология
07.00
09.00
Д-р: Георги Георгиев
Стая: 233
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
Кардиология
13.30
16.00
Д-р: Емилия Костадинова
Стая: 233
14.00
15.00

Понеделник

 • Кардиология
  07.00 - 11.00

Вторник

 • Кардиология
  07.00 - 11.00

Сряда

 • Кардиология
  13.30 - 16.00

Четвъртък

 • Кардиология
  07.00 - 12.00

Петък

 • Кардиология
  07.00 - 09.00
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
07.00
Ортопедия и Травматология
07.00
09.00
Д-р: Биляна Хантова
Стая: 28
08.00
09.00
10.00
Ортопедия и Травматология
10.00
14.30
Д-р: Мартин Йорданов
Стая: 28
11.00
Ортопедия и Травматология
11.00
15.00
Д-р: Мартин Йорданов
Стая: 28
12.00
Ортопедия и Травматология
12.00
17.00
Д-р: Диляна Иванова
Стая: 28
13.00
14.00
15.00
16.00

Понеделник

 • Ортопедия и Травматология
  12.00 - 17.00

Вторник

 • Ортопедия и Травматология
  11.00 - 15.00

Сряда

 • Ортопедия и Травматология
  07.00 - 09.00

Четвъртък

 • Ортопедия и Травматология
  10.00 - 14.30
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
08.00
Белодробни заболявания
08.00
14.00
Д-р: Михаела Янева
Стая: 23
09.00
10.00
Белодробни заболявания
10.00
13.00
Д-р:Михаела Янева
Стая: 23
11.00
Белодробни заболявания
11.00
15.30
Д-р: Гергана Атанасова
Стая: 23
Белодробни заболявания
11.00
12.00
Д-р: Гергана Атанасова
Стая: 23
12.00
Белодробни заболявания
12.00
16.30
Д-р: Гергана Атанасова
Стая: 23
13.00
14.00
Белодробни заболявания
14.00
17.00
Д-р: Михаела Янева
Стая: 23
15.00
16.00

Понеделник

 • Белодробни заболявания
  11.00 - 15.30

Вторник

 • Белодробни заболявания
  14.00 - 17.00

Сряда

 • Белодробни заболявания
  11.00 - 12.00

Четвъртък

 • Белодробни заболявания
  08.00 - 14.00

Петък

 • Белодробни заболявания
  12.00 - 16.30

Събота

 • Белодробни заболявания
  10.00 - 13.00
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
07.00
Урология
07.00
11.00
Д-р: Ангелина Ангелова
Стая: 24
Урология
07.00
10.00
Д-р: Красимир Танев
Стая: 24
08.00
09.00
Урология
09.00
12.30
Д-р: Ангелина Ангелова
Стая: 24
10.00
11.00
Урология
11.00
12.45
Д-р:Ангелина Ангелова
Стая: 14
12.00

Понеделник

 • Урология
  09.00 - 12.30

Вторник

 • Урология
  11.00 - 12.45

Сряда

 • Урология
  07.00 - 11.00

Събота

 • Урология
  07.00 - 10.00