Ценоразпис и дейности


Белодробни заболявания


 • Ценоразпис


  Услуга

  Цена

  Първичен платен преглед

  -30лв

  Вторичен платен преглед

  -20лв

  Проба Манту /извършване и отчитане/

  -7лв

  Спирограма / ФИД /

  -7лв

  Спирограма с бронходилататорен тест с вентолин

  -14лв

  Електрокардиограма

  -7лв

  Мускулна и подкожна инжекция

  -5лв

  Амбулаторна диагностика на сънна апнея

  -50лв

  Определяне на лечебното налягане при сънна апнея

  -80лв

  Ултразвуково изследване на плевра

  -20лв

 • Дейности


  • Консултативни прегледи по договор с НЗОК на здравноосигурени лица

  • Частни консултативни прегледи

  • Детски белодробни болести

  • Диспансерни прегледи

  • Профилактични прегледи

  • Здравнопросветни дейности

  • Добро сътрудничество с болнични заведения за хоспитализация при необходимост

  • ЛКК – експертизи за временна неработоспособност

  • Диагностика на сънна апнея с полиграф

  • Функционално изследване на дишането-спирометрия

  • Проследяване на върховия експираторен дебит /ВЕД/ при астма с пийкфлоуметрия

  • Бронходилататорни тестове

  • Туберкулинови проби /Манту/

  • БЦЖ – ваксинации

Урология


 • Ценоразпис


  Услуга

  Цена

  Вторичен платен преглед

  -20лв

  Инсталация на медикаменти в пикочен мехур

  – 40лв

  Вземане на простатен секрет и диагностично туширане

  – 40лв

  Смяна на цистостомна тръба

  -100лв

  Промивка на цистостома

  – 30лв

  Промивка на нефростома и пиелостома

  – 30лв

  Смяна на уретеростома

  -100лв

  Дилатация на препуциума

  – 80лв

  Шев при повърхностни разкъсвания в областта на гениталиите

  -150лв

  Поставяне на медицинско изделие за дрениране на пикочен мехур

  – 30лв

  Отстраняване на чуждо тяло от областта на мъжки гениталии без инцизия

  -100лв

  Екоцизионна обработка на рана до ниво кожа и подкожие

  -120лв

  Отстраняване на чуждо тяло от уретра без инцизия

  -150лв

  Репониране на парафимоза

  -120лв

  Френулумтомия и дорзумцизия

  -150лв

  Циркумцизия

  -200лв

  Дилатация на уретра

  -120лв

  Въвеждане, промиване и смяна на уретрален катетър

  – 60лв

  Уретроцистоскопия (диагностична)

  -120лв

  Уретроцистоскопия с биопсия

  -150лв

  Пункция и аспирация на хидроцеле

  -120лв

  Вземане на биопсичен материал от пенис

  – 60лв

  Вземане на биопсичен материал от простата

  -200лв

  Вземане на биопсичен материал от бъбреци

  -200лв

  Уретротомия при стриктура

  -450лв

  Урофлуометрия

  – 25лв

  Дрениране на пикочен мехур с цистофикс

  – 60лв

  Отлепване на препуциум при фимоза

  -100лв

  Услуга

  Цена

  Първичен платен преглед

  -30лв

  Вторичен платен преглед

  -20лв

  Проба Манту /извършване и отчитане/

  -7лв

  Спирограма / ФИД /

  -7лв

  Спирограма с бронходилататорен тест с вентолин

  -14лв

  Електрокардиограма

  -7лв

  Мускулна и подкожна инжекция

  -5лв

  Амбулаторна диагностика на сънна апнея

  -50лв

  Определяне на лечебното налягане при сънна апнея

  -80лв

  Ултразвуково изследване на плевра

  -20лв

 • Дейности


  • Ендоурология при заболявания на простатата, на бъбреците, пикочния мехур и пикочните пътища – уретери и уретра

  • Онкоурология

  • Лазерно лечение на простатен аденом

  • Ултразвуково разбиване на камъни в бъбреците

  • Урология при деца

  • Диагностика и лечение на мъжки стерилитет и еректилни смущения

  • Репродуктивна медицина в съдействие със специалистите по лечение на семеен стерилитет

  • Реконструктивна урология

Кардиология


 • Ценоразпис


  Услуга

  Цена

  Първичен преглед с описание на анамнеза и статус със ЕКГ

  -15лв.

  Вторичен преглед и оценка на нов медицински проблем

  -12 лв.

  Домашни посещения с ЕКГ в дома

  -20лв.

  ЕКГ с разчитане

  -5лв.

  Инжекции – подкожна

  -2лв.

  Инжекции- мускулна

  -3лв.

  Инжекции- венозна

  -4лв.

  RR и преоценка на терапията

  -5лв.

  Първичен преглед с описание на анамнеза и статус със ЕКГ за пенсионери

  -12.лв.

  ЕКГ холтер мониториране

  -20лв.

  24-часово мониториране на артериалното налягане /RR Holter/

  -20лв.

  Ехокардиография

  -20лв.

 • Дейности


  • Сърдечна катетеризация – Сърдечна катетеризация (сърцето ангиографската) е вмъкването на катетъра в камера или съд на сърцето. Това се прави, за изпитваните, така и интервенционалната цели.

  • Балонна ангиопластика – Ангиопластика е техниката на механично разширяване присвити или запушен артерии, последният обикновено е в резултат на атеросклероза. Един празен и срина балон на водач, известен като балонен катетър, е преминал през стеснени места и след това са напомпани с фиксиран размер чрез използване на водни натиск някои 75 към 500 пъти над нормалното кръвно налягане (6 към 20 атмосфери). А стент може или не може да се добавя по време на балон за осигуряване на кораба остава отворен.

  • Въртене атеректомия- Атеректомия е минимално инвазивна хирургична метод за отстраняване, главно, атеросклероза от голям кръвоносен съд в тялото. Днес, Те се използват обикновено за ефективно лечение на периферно артериално заболяване на долните крайници.

  • Коронарна стентиране- Коронарен стент е тръба, поставена в коронарните артерии, които снабдяват сърцето, да артериите отворен за лечение на исхемична болест на сърцето. Той се използва в процедура, наречена перкутанна коронарна интервенция (PCI). Стентове намаляване на болка в гърдите и са показали, че да се подобри способността за оцеляване в случай на остър инфаркт на миокарда.

  • Вътресъдов ултразвук- Вътресъдов ултразвук (IVUS) е медицинско методология изображения с помощта на специално предназначени катетър с миниатюрни ултразвукова сонда прикрепен към отдалечения край на катетъра. В близкия край на катетъра е приложен към компютърна ултразвукова техника.

  • Transaortic Valve заместване (Tavr)-Подмяна на аортната клапа е сърдечна хирургия процедура, в която при липса на аортната клапа на пациента се заменя с алтернативен здрави клапан.

  • Периферна ангиопластика и стентиране атеректомия- Периферна ангиопластика (PA) се отнася до използването на балон за откриване на кръвоносен съд извън коронарните артерии. Това обикновено се прави, за да лекува атеросклеротични стеснения на корема, крак и бъбречните артерии.

Ортопедия и травматология


 • Ценоразпис


  Услуга

  Цена

  Мека имобилизационна превръзка

  -10лв

  Мека имобилизация по Desault, Velpeau

  -20лв

  Вземане на биопсия от кожа и подкожие

  -50лв

  Сутура на първична порезна рана /+локална упойка/

  -100лв

  Вторичен шев /вкл. лок. упойка и обработка/

  -100лв

  Превръзка/на оперативна или случайна рана/

  -15лв

  Изваждане на конци от зараснала рана

  -15лв

  Вътреставна или топикална инжекция

  -20лв

  Екстирпация на малка ту формация/вкл. лок. упойка/

  -150лв

  Директна екстензия

  -70лв

  Екстракция на врастнал нокът/вкл. лок. упойка/

  -150лв

  Екстракция на чуждо тяло /вкл. лок. упойка/- без рентген

  -120лв

  Екстракция на чуждо тяло /вкл. лок. упойка/- с рентген

  -180лв

  Гипсова имобилизация- горен крайник-гипсова шина

  -25лв

  Гипсова имоб.- горен крайник-циркуляр. обхващаща 1 става

  -50лв

  Гипсова имоб.- горен крайник-циркуляр. обхв. 2 стави

  -80лв

  Гипсова имобилизация- долен крайник-гипсова шина

  -35лв

  Гипсова имоб.- доленкрайник-циркуляр. обхващаща 1 става

  -70лв

  Гипсова имоб.- доленкрайник-циркуляр. обхв. 2 стави

  -90лв

  Поясно крачолен гипс

  -140лв

  Смяна на гипсова имобилизация

  -25лв

  Отстраняване на гипсови превръзки

  -5лв

  Поставяне на фабрична шина за горен и долен крайник

  -10лв

  Закрита репозиция на фрактура

  -160лв

  Перкутанна фиксация с к-игли/вкл. репозиция и упойка/

  -240лв

 • Дейности


  • Тазобедрена става

  • Колянна става

  • Глезенна става

  • Раменна става

  • Лакътна става

  • Остеотомии на различни нива при лечение на ставни заболявания и деформации

  • Корекции на вродени аномалии на опорно-двигателния апарат

  • Възстановяване и корекции на следтравматични функционални и пластични дефекти на костите и меките тъкани

  • Удължаване на крайници и части от скелета

  • Сухожилна и мускулна пластика

  • Свободна и несвободна кожна пластика в областта на опорно-двигателния апарат

  • Свободен тъканен трансфер  в областта на опорно-двигателния апарат

  • Възстановяване на периферно-нервни увреди в областта на опорно-двигателния апарат.

Допълнителна информация


Практиката работи по договор с  НЗОК и други осигурителни фондове, както и  с кешово заплащане. При въпроси, нашите любезни и отзивчиви медицински секретари, ще се радват да съдействат, чрез обаждане от ваша страна на тел.: 02 920 09 01.