Ценоразпис

Първичен преглед с описание на анамнеза и статус със ЕКГ

-15лв.

Вторичен преглед и оценка на нов медицински проблем

-12 лв.

Домашни посещения с ЕКГ в дома

-20лв.

ЕКГ с разчитане

-5лв.

Инжекции – подкожна

-2лв.

Инжекции- мускулна

-3лв.

Инжекции- венозна

-4лв.

RR и преоценка на терапията

-5лв.

Първичен преглед с описание на анамнеза и статус със ЕКГ за пенсионери

-12.лв.

ЕКГ холтер мониториране

-20лв.

24-часово мониториране на артериалното налягане /RR Holter/

-20лв.

Ехокардиография

-20лв.

Допълнителна информация

Информация за Медицински комплекс, предлаганите медицински услуги, инициативи за пациента, административно съдействие и новини може да бъде намерена в отделните секции и подсекции на нашия сайт.
Нашите любезни и отзивчиви медицински секретари ще се радват да съдействат чрез обаждане от ваша страна на тел.: 02 920 09 01.