СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРТСВО НА ИКОНОМИКАТА

На 20.08.2021г. „Булбера“ ЕООД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-5935-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на обща стойност от 50 000.00лв., от които 100% европейско финансиране, с продължителност 3 месеца.

Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000лв. за 2019г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.